Werkwijze

Onze werkwijze

Causa BV controleert en valideert desinfectie- en sterilisatie-apparatuur. Wij zijn thuis in de branches Gezondheidszorg, Pharma en Food. De veiligheid en gezondheid van uw medewerkers, patiënten en klanten is daarbij ons doel.

  • Samen met u stellen wij een plan van aanpak op – uiteraard met uw wensen en behoeften als uitgangspunt.
  • Na uw akkoord volgt het validatieprotocol. Hierin beschrijven wij welke metingen wij doen, welke criteria wij toetsen en in welke vorm wij aan u rapporteren.
  • Vervolgens maken wij een planning voor de werkzaamheden op uw locatie. Daarbij houden wij rekening met een ongehinderde doorloop van uw processen en werkzaamheden.
  • Aansluitend aan het onderzoek op uw locatie stellen wij de rapportage op.
  • Hoewel onze rapportages helder en toegankelijk zijn, helpen wij u of uw medewerkers indien gewenst of nodig bij de interpretatie van de resultaten. Zijn de uitkomsten van het validatieproces positief dan heeft u een bevestiging van uw kwaliteit.
  • Zijn er verbeterpunten en -mogelijkheden dan adviseren wij u hierover en maken wij een praktisch stappenplan die wij met u of voor u uitvoeren.

 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en over de manier waarop wij werken? Wilt u kennismaken met een specialist van Causa BV? Neemt u vooral contact op, wij vertellen u graag meer.