Werkwijze

Hoe gaan we te werk

Samen met de opdrachtgever wordt een plan van aanpak opgesteld. Na goedkeuring van dit plan word een validatieprotocol opgesteld. In het protocol staat onder andere beschreven welke metingen gedaan worden, aan welke criteria getoetst zal gaan worden en in wat voor vorm er gerapporteerd dient worden.

In overleg met de opdrachtgever wordt daarna een planning opgesteld voor de werkzaamheden op lokatie, rekening houdend met zaken als de produktiebehoefte van de betreffende afdeling. Na het uitvoeren van het onderzoek op lokatie wordt door ons een rapportage opgesteld zoals beschreven in het valiatieprotocol.

Uiteraard worden geldende wetgeving, regelgeving en normen gerespecteerd in de diverse stadia van het onderzoek. Daarbij kunt u van de kennis en ervaring binnen causa bv gebruikmaken maar u, als opdrachtgever, bepaalt uiteraard wat wij voor u mogen verzorgen.

Referenties en verwijzingen

Normen
Normen en richtlijnen zijn van groot belang en daarom werken wij daar graag aan mee. Enkele belangrijke normen en richtlijnen op het gebied van decontaminatie en de valdiatie zijn:
Nederlandse richtlijnen, EN285, EN554, EN13060, ISO17665 en EN15883.
Zie ook: NEN: http://www.nen.nl

Publicatie

“We zijn voortdurend bezig de meest recent gepubliceerde wetenschappelijke literatuur in peer reviewed tijdschriften, dat houdt ons op de hoogte van nieuwe trends en bevindingen op het gebied van decontaminatie en validatie”. Zie publicatie.

Verenigingen
Op ons vakgebied zijn er meerdere verenigingen actief, waarvan hieronder enkele genoemd zijn:
WFHSS: http://www.wfhss.com/index_en.htm
SVN: http://sterilisatievereniging.nl/
DSMH: http://www.vdsmh.nl

Kennis

Zonder kennis is het niet mogelijk een systeem te ontwikkelen en zonder ontwikkeling is het niet mogelijk om te voldoen aan kwaliteitsnorm voor de gezondheidszorg. Wij houden onze kennis up-to-date door:

• Het uitvoeren van validaties

• Deelnemen aan (internationale) standaard comites op het gebied van decontaminatie

• Ontwikkelen van hard-en software

• Samenwerken met de Technische Universiteit, Eindhoven

• Deelname aan educatieve programma’s uit basics in sterilisatie om af te studeren

universitaire opleidingen te plaatsen.

 

Samenwerking concepten