Diensten

Validatie van was en desinfectieapparatuur
Wij verzorgen de validatie van was en desinfectieapparatuur voor u.
Voorbeelden hiervan zijn:
– Instrumentenwasmachines, zowel batchapparatuur als wasstraten
– Scopendesinfectoren
– Bedpanspoelers
– Laboratoriumspoelmachines

Validatie van sterilisatieapparatuur
Wij verzorgen de validatie van diverse soorten sterilisatie- apparatuur voor u.
Voorbeelden hiervan zijn:
– Stoomsterilisatoren
– Vloeistofsterilisatoren
– Hete lucht sterilisatoren, zowel batchapparatuur als tunnels
– Ethyleenoxide sterilisatoren
– Formaldehyde sterilisatoren

Validatie van overige processen
Er zijn vele processen waar temperatuur, druk en relatieve vochtigheid van groot belang zijn en binnen nauwe grenzen gehouden moeten worden.  Wij meten en valideren deze processen voor u volgens uw specificaties of geaccepteerde normen.
Voorbeelden hiervan zijn:
– Droogkasten
– Koelkasten en ruimten
– Vrieskasten en ruimten
– Vriesdroogprocessen
– Invriesprocessen

Onderzoek
Wij verzorgen onderzoek naar diverse aspecten rondom decontaminatie. In bepaalde gevallen dient u als producent/leverancier gevalideerde sterilisatieprocedure aan uw klant te overleggen. Wij helpen u door enerzijds uw procedure te valideren, anderzijds een nieuwe procedure te ontwikkelen. In Nederland en Europa worden veelal andere sterilisatieprocessen toegepast dan in de Verenigde staten. In dat geval dient u de aanwezige procedure wellicht aan te passen en te valideren.